Kosgeb Destekleri

 

Kosgeb Destekleri - Kosgeb Kredileri ve Danışmanlık Hizmetleri


KOSGEB NEDİR


KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur.
 
KOSGEB 'DEN KİMLER DESTEK ALABİLİR
1-250  arasında ssk lı çalışanı olup ,senelik satış hasılatı  25 milyon tl altında olan
üretim-imalat-hizmet-ticaret ve bilgisayar yazılımı sektörlerinde  faaliyet gösteren işletmeler KOSGEB desteklerden faydalanabilirler.
 

KOSGEB 'DEN NASIL DESTEK ALABİLİRİM
1-KOSGEB desteklerinden faydalanmak için çeşitli öncelikle gereken bürokratik işlemler yapılır.Kurum durumunuzu inceler ve kredi / hibelerini size verebileceğini beyan eder.
2-Aşağıdaki başlıklardan toplam  3 başlıkta Kosgeb'den destek alabilirsiniz bunun için Kuruma  proje sunulur ve onay alınır.
3-Onaydan sonra projenizde yer alan harcama kalemlerinde  harcama yapılır ve  harcamanın faturası Kosgeb 'e sunulur. Fatura tutarının belirli oranı(% 50-75)  Kosgeb tarafından banka hesabınıza HİBE olarak yatırılır.

 

KOSGEB'İN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI DESTEKLER NELERDİR

-KOSGEB destekleri 6 proje başlığında (pakette) toplanmıştır.
 
Genel Destek Programı  ( 1 )
DESTEK TOPLAMI: 210.000 TL  (Hibe-Geri Ödemesiz),

Yurt İçi Fuar Desteği
Yurt Dışı İs Gezisi Desteği
Tanıtım Desteği
Esleştirme Desteği
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Danışmanlık Desteği
Eğitim Desteği
Enerji Verimliliği Desteği
Tasarım Desteği
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Belgelendirme Desteği
Test, Analiz ve Kalibrasyon


KOBİ Proje Destek Programı ( 2 )
Destek Üst Limiti: 150.000 TL  (Hibe-Geri Ödemesiz),
 
Makine,
Teçhizat,
Hammadde,
Malzeme,
Hizmet Alımı,
Yazılım Alımı,
Personel Giderleri
 
 
Arge , İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ( 3 )
DESTEK TOPLAMI : 1.005.000 TL  (Geri Ödemesiz Hibe  + Kredi ),
 
Kira
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet
Personel
Başlangıç sermayesi
Proje Danışmanlık Desteği
Eğitim Desteği
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
Proje Tanıtım Desteği
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
 
 
Tematik Proje Destek Programı (Kobi + Meslek Kuruluşu Ortaklıkları)
Destek Üst Limiti 150.000 TL  (Hibe-Geri Ödemesiz),
İşbirliği Güç Birliği Destek Programı ( 5 Kobi Ortaklığı)
Destek Üst Limiti  250.000 TL (Hibe-Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)

Girişimcilik Destek Programı (Yeni Şirket Kuracaklar)
DESTEK TOPLAMI : 97.000 TL  (Hibe-Geri Ödemesiz),

 

 

 
Copyright © 2016 BMS Yazılım.All Rights Reserved.
Mimarsinan Mh. Elçi Sk.(Serhat Sk)No:12/4 Çekmeköy-İST
Tel: +90 216 642 54 04
info@bmsproje.com